SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

Ceviz yetiştiriciliğinde genel ve mikro klima niteliğinde iklim koşulları iyi incelenmelidir. Çeşitlerin iklim gereksinimleri iyi saptanmalı ve özellikle ilkbahar geç donları yönünden risk olmamalıdır. Yüksek yaz sıcaklıkları, kış donlar, sisler, yağış miktarı, yağış zamanı ve rüzgar gibi iklim olayları ceviz çeşit seçiminde dikkate alınması gereken önemli ekolojik özelliklerdir.

İklim gereksinimlerinde, cevizin fizyolojik ve morfolojik yapıları ile meyve gelişimleri dikkate alındığında oldukça kritik değerlerle karşılaşılmaktadır.Bir bölgede  ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerin başında ilkbahar geç donları gelmektedir.O yılki sürgünler üzerinde oluşan dişi çiçeklerin ilkbahar geç donlarından zararlanması sık olarak yaşanabilmektedir.Bu nedenle ilkbahar geç donlarının yaşandığı ekolojilerde geç yapraklanan ceviz çeşitlerinin yetiştirilmesi tavsiye edilmektedir.İlkbahar geç donlarının zararı yanında sonbahar geç don zararlarıda ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan faktörler arasında sayılabilir.Çok geç yapraklanan ceviz çeşitlerinde vejetasyon süresi kısa olduğu için,olgunlaşmayan sürgünlerin erken sonbahar donlarından zararlandığı da öenmli bir gerçektir.Ayrıca bazı yıllar aşırı kış soğukları ceviz ağaçlarının sürgünlerinde önemli zararlanmalara neden olabilir.İlkbahar geç donlarından en fazla zarar gören meyve türlerinden olan cevizlerde,tomurcukların kapalı ancak renklendikleri dönemde 30 dakikalık bir süreç için -1 dereceye kadar dayandığı halde elma,armut,şeftali,kiraz,erik ve kayısılarda bu kritik sıcaklığın -4 derece,portakallarda ise -3 derece olduğu belirtilmektedir.Cevizlerin yine küçük meyve döneminde de -1 derece’den sonra zararlanmaya başladıkları belirtilmektedir.Cevizlerin yine küçük meyve döneminde de -1 derece’den sonra zararlanmaya başladıkları belirtilmektedir.İlkbahar geç donlarından sadece dişi çiçeklerin değil erkek çiçeklerin de şiddetli zararlandıkları bildirilmektedir.

İlkbahar geç donlarının gözlendiği yörelerde ceviz ağaçlarını yüksekten taçlandırmak soğuk zararını bir ölçü azaltabilir.Kesin sonuç geç yapraklanan ceviz çeşitlerine yönelmektir.Ocak ve Şubat ayında havaların sıcak gitmesi verimi ortalama olarak % 40 düşürmektir.Soğuklanma ihtiyacını karşılamayan çeşitler yeterli tomurcuk oluşturamaz ve verimsizlik gözükür ve Temmuz ayına kadar vejetasyona başlayamaz.

İlkbahar 0 derece’nin altına düşen sıcaklıklarda yapraklar,çiçekler ve meyveler zararlanabilir.Genç kuvvetli gelişen ceviz ağaçları dinlenmeye geç gireceklerinden sürgünleri kış aylarında zararlanabilir.İlkbahar geç don zararından etkilenen ceviz ağaçlarında çok nadirde olsa tekrar süren sürgünlerin ucunda meyve teşekkülü gözlenebilir.Ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan diğer önemli bir iklim faktörü ise kış soğuklarıdır.Düşük kış sıcaklıkları,cevizlerde ilkbahar ve sonbahar donları gibi zarar yapabilir.Ashley,Eureka,Franquette,Hartley,Payne ve Serr gibi ceviz çeşitleri dinlenme döneminde yaklaşık -11,5 dereceye kadar dayanabilmektedir.Soğuk iklim orijinli ceviz çeşitleri ise tam dinlenme döneminde -42 dereceye kadar dayanabilmektedir.Çok düşük kış sıcaklıklarına dayanıklı olan ceviz çeşitleri arasında Broedview,Fickes ve Hansen gelmektedir.Kasım 1955 de Oregonda yaşanan -18derece’lik bir düşük sıcaklıkta Franquette ceviz çeşidi çok şiddetli bir şekilde zararlanmıştır.

Türkiye ceviz fidancıları arasında yanlış bir anlayış devam etmektedir.Sert kış iklimli bölgelere son yıllarda çoğaltılmaya başlayan Franquette ceviz çeşidi tavsiye edilmektedir.Franquette ceviz çeşidi geç yapraklanması nedeniyle ilkbahar geç donlarının yaygın olduğu ekolojilere tavsiye edilmelidir.Yukarıda belirtildiği üzere,Franquette ceviz çeşidinin dinlenme döneminde,düşük sıcaklıklarda önemli zararlara uğrayabildiği unutulmamalıdır.Cevizlerin kış soğuklarına dayanımlarını saptamak amacıyla yapay dondurma metodunu kullanma yoluyla yapılan bir araştırmada,Ocak ve Şubat aylarında bir yıllık sürgünler 1 derecede 24 saat tutulduktan sonra -24 ve -30 derecede tutulmuşlardır.Sıcaklık on saatte 1 derece daha sonra ise 2 derece düşürülmüştür.Uygulama sonrasında sürgünler 5 derecede bir hafta tutulmuştur.-24 derecelik uygulama sonrasında kış soğuklarına dayanıklı ceviz tiplerinde dişi çiçek oluşturulacak tomurcukların %44-56’sı ,erkek çiçek tomurcuklarının ise %22-47’si canlı kalmıştır.Duyarlı tiplerde canlı kalma oranı ise dayanıklı çeşitlerin yaklaşık yarısı kadar saptanmıştır.-30 derece uygulamasında tomurcuklarda canlı kalma oranı ise çok düşük olarak saptanmıştır.Geç yapraklanan Franquette ceviz çeşidi Auvergne’de 800m yükseklikte normal gelişme periyodunu başarılı olarak tamamlayamadığı için kış soğuklarına hassas bulunmuştur.Adams 10,Chase D9,Spurgeon,Sibişel 39 ve Geisenheim ceviz çeşitleri kış soğuklarına dayanımları yönünden değerli ceviz çeşitleridir.35 ceviz çeşidi ve tipi sonbahar başı ile kış ayında soğuklara dayanım yönünden incelenmiştir.Sampion ve Hungarian A117 soğuklara dayanıklı çeşitler olarak saptanmıştır.Po Valley’de 1985 yılında yaşanan çok sert kışta sıcaklık -20 derece’nin daha da altına düşmüştür.İlkbahar başlangıcında ceviz ağaçlarında kabuktaki yarıkların alanı ve sayısı incelenmiştir.Kaliforniya ceviz çeşitleri olan Payne ve Pedro ağaçlarının tamamı soğuktan etkilenmiştir.J.regia,soğuklara J.cineraea,J.mandshurica ve J.nigra’dan daha duyarlı bulunmuştur.

Bir yerde ceviz yetiştiriciliğinin başarılı olarak yapılmasını belirleyen diğer önemli bi iklim faktörü ise dormansinin kırılmasına yetecek derecede soğuklanma ihtiyacının karşılanmasıdır.Eğer bu karşılanamaz ise tomurcuk patlamasında önemli derecede gecikmeler ve verim azlığı gözlenebilir.Ceviz için 400-1800 saatlik bir soğuklanma süresi kısa olan ceviz tiplerinin bulunması,bu bölgemizde ceviz yetiştiriciliğinin yapılmasında karşılaşılacak olası soğuklanma süresi sorununu çözecektir.Özellikle meyve gelişim döneminde aşırı sıcakların yaşandığı bölgeler ceviz yetiştiriciliği için uygun değildir.Hızlı meyve gelişiminin  gözlendiği dönemlerle Hasat zamanı aşırı sıcaklar iç cevizde ekonomik kayıplara neden olan iç kararmalarına neden olmaktadır.

Çiçeklenme döneminde gözlenen aşırı sıcaklar nedeniyle strese giren ağaçlarda dişi çiçeklenmede anormallikler gözlenmektedir.Ceviz yetiştiriciliği yönünden incelenecek diğer bir iklim faktörü ise yağıştır.Tam verim çağındaki ceviz bahçesinin sulama  ihtiyacı olacaktır.Sulama suyu kalitesi önemlidir.Sulama suyunda bor,klor,karbonat,bikarbonat ve diğer tuzların fazlalığı ceviz verimi için uygun değildir.Paradox anaçları aşırı tuzluluğa ve Bor’a karşı hassastır.

Cevizin rüzgarla tozlanması nedeniyle tozlanmayı garanti altına alacak yeterli bir rüzgar ve açık hava ceviz yetiştiriciliğinde arzulanan iklim istekleri arasında bulunmaktadır.Özellikle tozlanma zamanı havaların sisli gitmesi arzulanmaz.Yine cevizlerin bakteriyel yanıklık gibi önemli bir hastalığa duyarlı olmaları yönünden vejetasyon başlangıcında aşırı nemli koşullarında sorunlar çıkartacağı unutulmamalıdır.Herhangi bi yörede yapılacak ceviz yetiştiriciliğinde toprak ve iklim koşullarının çeşitlere ve kullanılacak anaca göre değişiklik sunacağı unutulmamalıdır.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo