SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

Ceviz Ekilecek Toprakta Tuzluluk durumunun saptanması amacıyla alınacak toprak örnekleri ;kesinlikle farklı derinliklerden ve arazinin yapısını homojen şekilde gösterecek mesafelerden alınmalıdır.Çünkü farklı toprak derinlikleri,tuzlukla ilgili toprağa ilişkin değişik bilgiler sunar.0-10 cm toprak derinliğinden alınacak örnekler,toprağın kaymak tabakası hakkında bilgi verir.

Eğer toprağın kaymak tabakasında aşırı miktarlarda tuzluluk ve sodyum içeriği söz konusu ise kaymak tabakası,suyun infiltrasyonunu kısıtlayabilir ve sulama suyu kalitesinde gözlenebilir.30,120 ve 180 cm derinliklerden alınan toprak örnekleri,sulama ile kök bölgesine toplanan tuz miktarı hakkında önemli bilgiler verir.Genel olarak 80-90 cm derinliğinden alınan topraklarda yapılan analizler,kök bölgesindeki tuzu belirlemek için uygundur.

Su örneklerinin alınma zamanını belirleyen en önemli iki kriter sulama suyunun en fazla kullanıldığı zamanla sulama suyu kaynağında tuzluluk probleminin en yoğun gözlendiği sezonun belirlenmesidir.Eğer sulama suyu kalitesini belirlenmek isteniyorsa,su örnekleri yıllık,mevsimlik,aylık,haftalık ve günlük alınabilir.Sulama suyu rutin analizi için,2 litre su örneği yeterlidir.Ancak özel elementlerin analizi söz konusu olduğu zaman,daha fazla miktarda su örneği istenebilir.Su örnekleri renkli,ağzı mantar veya lastik tıpayla kapatılan temiz cam şişelere konulmalıdır.Cam şişeye su örneği konulmadan önce;en az 7-8 defa şişe örnek alınacak su ile çalkalanıp temizlenmelidir.Eğer su örnekleri kuyudan alınacak ise,su örneğini almadan önce kuyudan 30 dakika süre ile su boşa akıtılır,ve örnekler sonra akıtılan sudan alınır.Eğer analiz,aynı gün yapılmayıp daha sonraki günlerde yapılacaksa,alınan su örneklerinin soğukta muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Akarsu,dere ve kaynaklardan su örneklerinin alınmasında daha hassas davranılmalıdır.Akarsulardan alınacak su örnekleri mutlaka her sulama bölgesi için ayrı,ayrı alınmalıdır.Suyun durgun kısımlarından,kenar ve kavşak noktalardan su örnekleri alınmamalı ve en az 1 metre uzaklıktan şişe ağzı açık olarak ve baş aşağı suya daldırılarak örnek alınmalıdır.
Yağmurlardan sonra akarsu,dere ve çay sularının tuz içeriği değişeceği için kesinlikle yağışlardan sonra tuz örneği alınmaz.Eğer gölden su örneği alınacaksa su yüzeyinden 50 cm kadar derinlikte şişe ters çevrilerek doldurulur. Farklı derinliklerden su örneklerini almak için özel aletler bulunmaktadır.Sulama kanallarında ise,kanalın sulama sahası noktasından su örneği alınabilir.

Herhangi bir yer altı su kaynağından analiz için su alınacaksa EC metreyle sürekli ölçümler yapılmalı;eğer ölçüm değerleri arasında %20’lik bir fark bulunursa örnek alma işlemlerine tekrardan başlanılmalıdır.Çünkü kuyu içerisindeki su seviyesi değişkenliğine bağlı olarak tuzluluk seviyesi değişebilir ve analizin doğru sonuç vermesini engelleyebilir.Tuzluluk takibi yapmak için örnekler,mutlaka her yıl aynı dönemde alınmalıdır.Su örnekleri alındıktan sonra şişelerin üzerine etiketler yapıştırılmalı ve etiketlere su örneği alınan yetiştiricinin ismi,örnek alınma tarihi,sulanacak ürünler,örneğin alındığı kaynak,örnek alınan bölgenin koordinatları,analiz yapılma amacı yazılmalıdır.Toprak ve su örneklerinde tuzluluk için çalışılacak parametreler Çizelge 4.1’de sunulmuştur.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo