SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

ceviz fidanıGenç ceviz ağaçlarında tuzlulukla ilgili çalışmaların sayısının az olması bu araştırmanın yapılmasını zorunlu kılmıştır.Araştırmada J.regia çöğürleri üzerine aşılı 2 yaşlı Şebin ceviz fidanları kullanılmıştır.Denemede tuzlu sulama sularının hazırlanmasında sodyum bikarbonat,magnezyum klorür ve kalsiyum klorür tuzlarından yararlanılmıştır.Deneme alanından alınan topraklar elendikten sonra karıştırılmış ve homojen bazı özellikler Çizelge 4.11’de verilmiştir.

Denemelerde 5 sulama suyu tuzluluğu ve 3 sulama suyu konusu faktöriyel deneme desenine göre tesadüf parsellerinde 4 tekrarlamalı olarak uygulanmıştır.

Tuzlu sulama sularının hazırlanmasında suların SAR değeri kontrol altında tutularak sonuçlar üzerine SAR’ın etkisi elimine edilmiş ve sadece sulama suyu ihtiyacı ile ilişkili olarak toplam tuzluluğun oluşturabiliceği etkiler incelenmiştir.Tuzlu suların istenilen konsantrasyonlarda hazırlanmasında ve SAR değerinin kontrolünde Toprak ve Sulama Suyu Tuzluluk Seti kullanılmıştır.

Deneme sonunda kök bölgesi boyunca eşit şekilde saksılardan alınan toprak örnekleri kurutulmuş ve 2mm elekten elendikten sonra saturasyon çamurları hazırlanmıştır.Çamurlardan alınan süzükte elektriksel iletkenlik ölçülerek deneme sonu toprak tuzluluğu belirlenmiştir.Saksılardan bozulmamış ve bozulmuş toprak örnekleri alınmış ve toprakları tekstürü,birim ağırlığı,tarla kapasitesi,solma noktası ve faydalı su oranı tespit edilmiştir.

Denemenin 1. ve 2. yılında yetiştirme sezonu sonuna yapraklarda biriken mineral maddelerin belirlenmesi amacıyla yaprak örnekleri alınmıştır.Örnekler üzerinde biriken toz ve kirin uzaklaştırılması için önce çeşme suyunda sonra saf suda yıkanarak 65 derecede kurutulmuştur.Kurutulmuş ve öğütülmüş örneklerden 0.3g alınarak sülfürik asit ve hidrojenperoksit ile yaş yakma yöntemiyle hazırlanmış ve mavi bant filtre kağıdından süzülerek ICP analizi için örneklerin hacmi saf su ile 50 ml’ye tamamlanmıştır.Klor analizi için kuru yaprak örnekleri 0.1N nitrik asit konsantrasyonunda ekstre edilmiş ve klor içriği sherwood MK II chloride Analyzer 926 cihazında okunmuştur.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo