SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

Son yıllarda ceviz yetiştiriciliğine duyulan ilgi nedeniyle Türkiye’nin hemen her bölgesinde binlerce ceviz fidanı dikilmiştir.Ceviz bahçelerinin tesisinde bahçe alanlarının çok küçük olması,çeşit ve yer seçimine gereken titizliğin gösterilmemesi,Türkiye ceviz yetiştiriciliğini gelecekte ciddi sıkıntılara sokabilir.

  Toprak incelenirken toprak derinliği ve tekstür dikkate alınır.Cevizde kökler 3 m derinliğe kadar inebilir.Bu nedenle ceviz derin, iyi drene olan killi-kumlu organik maddece zengin orta tekstürlü topraklarda iyi gelişir.Toprakta sınırlayıcı kimyasallar olarak Ca,Na,Mg,Cl,Na,HCO3 sayılabilir.Cevizin yetişmesi için belirli sınırlarda olmak şartıyla B ve eriyebilir tuz gereklidir.Ancak bu iki kimyasal,yüksek miktarda olduğunda ağaçları öldürür.En iyi pH 5,5-7,5 arasıdır.Toprak analizi yapmak için 150-180cm derinliğine kadar örnek alınmalıdır.Yeniden dikim durumlarında Pratylenchus vulmus nematotlar gözlenebilir.Kuru koşullarda verim ve kalite düşer.Sulama suyunda B,Cl,CO3 ve HCO3 ve diğer tuzlar incelenmelidir.

  Ceviz yetiştiriciliğine başlarken bahçe yerinin seçimi,çeşit seçimi,kadar önemli dikkat isteyen bir işlem olarak görünmektedir.Bahçe yerinin seçiminde diğer meyve türlerinde dikkate alınacak hususlar cevizler içinde geçerlidir.Cevizin ekolojik istekleri bölümünde sunulan bilgiler yer seçiminde de esas alınmalıdır.Bu bölümde tekrar özetlemek gerekirse,anaçlar v e toprak etkileşimi,toprak derinliği,toprak tekstürü,havalanma,tuzluluk,yüksek pHve kalkerli topraklar,toprak sıcaklığı,bitki besin elementleri durumu,yeniden dikim problemleri gibi konular bahçe yeri itibariyle incelenmelidir.Ceviz bahçesinin kurulacağı yerde yeterli toprak derinliği bulunmalıdır.Cevizin kuvvetli ve derin bir kök yapısına sahip olduğu unutulmamalıdır.Bahçe toprağınuun ağır olmayan,iyi drene olmuş ve organik maddece zengin olması arzulanan özellikler arasındadır.Sıkı,geçirimsiz bir katman veya yüksek taban suyuna sahip topraklarda kök gelişimi sınırlı kalacağı için böyle yerlerde iyi bir ağaç gelişiminin olmayacağı unutulmamalıdır.Su boğması ağaçlarda apopleksiye neden olacağı için sel baskın riski taşıyan yerlerle,yüksek taban suyu olan taban arazileri ceviz yetiştiriciliği için uygun yerler olmayacaktır.

 Ceviz kurulacak bir bahçede mutlaka toprak analizi yapılmalıdır.Ceviz ağaçları gelişim için az miktar olsa da Bor ve eriyebilir tuza gereksinim gösterse de;toksik etki yapacak miktarda Bor ve tuz ceviz yetiştiriciliğini sınırlayacak en önemli faktörler arasında yer almaktadır.Yine toprakra aşırı miktarda bulunacak Sodyum hem toprağın yapısını bozacak ve hem de sulama suyunun kalitesini düşürecektir.

  İlkbahar erken donları ile,sonbahar geç donlarının yaygın olarak yaşandığı yerlerde ceviz dikilmez.Çukur yerlerde soğuk hava birikeceği için buralardan uzak durulmalıdır.Ağaçlar,sonbahar aylarında,tam dinlenme dönemine girmeden -2,-6 dereceden düşük sıcaklıklar yaşanırsa önemli zararlar gözlenir.Juglans regia için soğuklanma gereksinimi 7 derece altında sıcaklık toplamı olarak 800 saat olarak öngörülmektedir.Bu nedenle sıcak,ılıman bölgelere dikkat edilmelidir.

  Yer seçiminde cevizin iklim gereksinimleri mutlaka göz önünde tutulmalıdır.Ekstrem düşük ve yüksek sıcaklıklar ceviz yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemektedir.Gelişme dönemi başlangıcında yapraklar,sürgünler,çiçekler ve küçük meyveler  düşük sıcaklıklardan önemli zarar görebilir.İlkbahar geç donları ile sonbahar erken donlarının sık yaşandığı yerler,ekonomik anlamda yapılacak bir ceviz yetiştiriciliği için uygun alanlar değildir.Soğuk havanın biriktiği çukur yerlerde ceviz yetiştiriciliği yapılmamalıdır.Özellikle ilkbahar geç donlarının tehlike olarak yaşandığı yörelerde kuzey ve eğimli yerlerin bahçe yeri olarak seçilmesi arzulanır.Fungal hastalıkların gelişmesini teşvik edecek,aşırı nemli yerler ceviz yetiştiriciliği için uygun olmayabilir.Yine soğuk havanın biriktiği orman kenarlarına kurulacak bahçelerin uzak olması gerekmektedir.Özellikle geç kalan sonbahar yağmurlarının yaşandığı yerlerde hasat gecikeceği için meyve kalitesinde ciddi kayıplar yaşanabilmektedir.

  Ceviz yetiştiriciliğinde iç ceviz kalitesini özellikle hızlı meyve gelişim döneminde gözlenen su stresiyle birleşen aşırı sıcaklar olumsuz olarak etkilenmektedir.İç ceviz gelişimi döneminde hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkması iç cevizde kararmalara,büzüşmelere neden olacaktır.İç ceviz gelişim döneminde yaşanacak olan bir su stresinin iç ceviz kalitesi ve verimi olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalıdır.

  Bahçe yeri olarak seçilecek yerin güvenliği konusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır. Bahçe yerinin ana yollara yakınlığı,bahçede gerekli teknik ve kültürel işlemlerin kolaylığı açısından yetiştiriciye önemli avantajlar sağlayacaktır.Ancak karayollarının kenarlarına bahçe kurmadan sakınılmalıdır.Çünkü taşıt egzoz gazları nedeniyle ağır bir metal birikimi meyvenin tüketim güvenliğini tehdit eden bir faktör olabilir.Bahçe yerinin seçiminde önemli olan bir diğer faktör elektrik ve su imkanlarının bulunmasıdır.Basınçlı sulama sistemlerine yetecek miktarda su kaynaklarının bulunması ceviz bahçesi yerinin seçiminde hayati bir konudur.Basınçlı sulama sistemlerini çalıştıracak güçte elektrik tesisatı tesis için önemlidir.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo