SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down


Kök ve Gövde Yapısı:
Ceviz bitkisi serbest olarak bırakıldığı zaman 20-25 metre boylanmakta ve 350-400 m2 alanı tek başına kaplamaktadır.Dalları çevreye ve yukarıya doğru aynı hızla gelişme gösterdiği için ağaç habitüsü genellikle düzgün bir küre görünümündedir.Bitkiler aleminden dicotyledonae sınıfının karakterlerine uygun olarak kuvvetli bir kazık köke sahiptir.Birinci yıl çok az yan kök teşekkül eder.İkinci yıldan sonra yan köklerde kazık köke uygun olarak hızlı bir gelişme gösterir,saçak kökler yan köklerin uçlarında oluşur.Ceviz türlerine ve tiplerine göre değişmek üzere fidanken kırçıl ve koyu yeşil renkli olan gövdeyi çevreleyen kabuk tabakası 3 yaşından itibaren açılmaya başlar ve gri-beyaz bir renk alır.Ceviz ortalama 100-150 yıl yaşar.En iyi verim yılı 60 yaşlarına kadar olan süredir.Bu yaştan sonra kerestesinden faydalanılmaktadır.

Yaprak Yapısı:Ceviz bileşik yapraklıdır.Yaprakçıklar kısa yaprak sapları ile ana eksene karşılıklı olarak dizilmişlerdir.Yaprakçıklar iri ve oval şekilli,kenarları dişsizdir.Yaprak sapı üzerine helezoni olarak dizilmekte,tip ve çeşide göre değişmek üzere 5 ve 8 yaprak aynı yönde(divergens=1/5 ve 1/8)gelmektedir.Yaprak koltuklarında 1-3 odun gözü bulunur.Bu odun gözler(tomurcuklar) diğer meyvelerden farklı olarak Cevizde üç adet tomurcuk gözü bulunur.

1-Boyunlu Göz:En üstteki iri boyunlu olan gözdür.En erken uyanır ve sürer,gövde ile dar açılı olup zayıf dal yapar.

2-Düğme Göz:Boyunlu gözün altında ikinci olan göz düğme gözdür.Düğmeye benzer,gövdeye yapışık,dik açı yaparak kuvvetli dal yapar.

3-Nokta Göz:Üçüncü olan nokta gözlere her zaman rastlanmaz.İkinci gözler her hangi bir kaza sonucu kırılıp düşerse onun yerini bu göz doldurur.

Çiçek Yapısı:Ceviz bir evcikli bitkidir.Erkek ve dişi organlar aynı çiçek sapı üzerinde bulunmazlar(erkek ve dişi çiçekler aynı dal üzerinde de olur fakat farklı farklı yerlerde bulunur).Erkek çiçekler(kedicikler) genellikle iki yıllık dallarda,bir yıl önceki sürgünlerde bulunur.Ender olarak aynı yıl sürgünlerinde erkek çiçek teşekkülüne rastlanılmaktadır.Erkek çiçek sayısı Ceviz çeşit ve tiplerine göre değişmektedir.Örneğin Şebin Ceviz çeşidinde erkek çiçek ve toz teşekkülü çok fazla olmaktadır.Dişi çiçekler aynı yıl süren odun gözlerindeki sürgünlerde teşekkül eder.

Dişi çiçekler genellikle bir sap üzerinde 1-3 adet şeklinde rastlanır ise de çeşit ve tiplere göre değişmek üzere bir sapta üzüm salkımı gibi 6-9 adet dişi çiçeğin kümelendiği e görülmektedir.

 

Erkek çiçekler toz vermediği devrede dişi çiçekler reseptif(toz kabul etme) devresine giren(Homogamous) Ceviz Çeşit ve tiplerine çok ender rastlanılmaktadır çünkü erkek ve dişi çiçekler aynı zamanda olgunlaşmamaktadır.Bu nedenle iyi bir meyve tutumu için yabancı tozlanmaya ve buna uygun tozlanıcı çeşitlerin tespit edilmesine ihtiyaç vardır.Ceviz üzerinde yapılan araştırmalar sonucundaki çalışmalarda Juglans Ragia Cevizlerinde yarıdan fazlası dişi çiçekler(protogynous)daha önce teşekkül ettiği tespit edilmiştir.Bu nedenle erkek ve dişi çiçeklerin farklı dönemlerde teşekkül etmesi ile çiçeklenme tarihlerinin ortaya koyduğu kendi aralarında tozlanma noksanlığından meyvelerin teşekkülünden belli bir müddet sonra dökülmeler olur.Bunun için yeni bahçe tesislerinde bahçenin en az iki çeşitten kurulması gerekir.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo