SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

cevizCevizlerde meyve özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan araştırmalardan benzer sonuçlar alınmıştır.Çizelge 1.3 1.4 1.5 1.6 ve 1.7’de önemli bazı meyve özellikleri arasındaki sebep-sonuç ilişkileri sunulmuştur.Cevizlerde meyve ağırlığı,iç ağırlığı ve iç oranı ile bazı diğer meyve özellikleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin saptanması için path analiz yöntemi kullanılmıştır.Hesaplamalarda tohumdan yetişmiş 194 tipten toplanan meyvelere ait değerler esas alınmıştır.Kabuklu ağırlık,iç ağırlığı ve iç oranı bağımlı değişken olarak kabul edilmiş ve bu karakterlere meyve yüksekliği,meyve eni ve meyve çapı ile kabuk kalınlığının doğrudan ve dolaylı etkileri tahminlemiştir.

En yüksek ilişki,kabuklu meyve ağırlığı ile iç ağırlığı arasında bulunmuştur.Buna karşılık iç ağırlığı hariç,iç oranı ile diğer bütün özellikler arasındaki ilişki düzeyleri negatif bulunmuştur.Buna karşılık iç ağırlığı hariç,iç oranı ile diğer bütün özellikler arasındaki ilişki düzeyleri negatif bulunmuştur.İç oranı üzerine olan doğrudan ve dolaylı etkilerin bazıları 1 değerinden daha büyük olmuştur.Bu durum kısmi regrasyon katsayısının 1’den büyük olabilmesinden kaynaklanmıştır.

Cevizlerde seleksiyon çalışmaları sırasında araştırıcı arazi koşullarında meyve iriliğini incelerken kalli meyve iriliğine göre meyve iriliğini tahmin etmeye çalışır.Kalli meyve boyutları ile kalli kavlatılmış meyvelerin boyutları arasında pozitif önemli ilişkilerin bulunması arazi koşullarında araştırıcının kalli meyve iriliğine bakarak,iri meyveli ceviz tiplerini seçebiliceğini göstermektedir.Ancak yine de kal kalınlığının ekolojik koşullarından etkilenebiliceği unutulmamalıdır.Türkiye ceviz ıslah araştırmaları,seleksiyon ıslahı ile sınırlı kalmıştır.Türkiye’nin birçok yöresinde tohumdan yetişmiş popülasyonlarda seleksiyon çalışmaları yapılmıştır.Ancak son yıllarda yan dallarda meyve veren ve geç yapraklanan yeni ceviz tiplerinin ıslahı amacıyla melezleme çalışmaları yürütülmektedir.

Ceviz ıslah amaçları arasında kabuklu ve iç ceviz meyve kalitesi,önemli bir ıslah amacıdır.Kabuklu meyve ağırlığının 14-16g,iç ceviz ağırlığının ise 7-8 g üzeri olması arzulanan bir durumdur.Kabuklu olarak pazarlanan ceviz çeşitlerinin,kabuk pürüzlülüğü göstermemeleri,açık renkli kabuğa sahip olmaları ve kabukta yapışmanın iyi olması gibi özellikler aranmaktadır.

 

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo