SİPARİŞ HATTI 0536 347 38 58

Arrow up
Arrow down

CEVİZ TİCARETİABD ceviz üretimi standart çeşitlerle yapıldığı için dış ticarette bu üretim modeli ABD’yi lider ülke konumuna getirmiştir.ABD ceviz üretimi ile rekabet edebilicek ülke yoktur.ABD’de üretici birlikleri teknoloji ve rekabet üstünlüğü esasına göre üreticilerini devamlı olarak geliştirmektedir.Son yıllarda özellikle dikkatle incelenmesi gerekn diğer bir ülke is Şili’dir.
Dünya piyasalarına erken ceviz çıkartan ve kalite konusunda taviz vermeyen Şili gelecekte önemli ceviz üreten ve satan ülkeler arasına girecektir.


Dünya ceviz dış ticaretinde yıllık 53.000 ton ceviz ihracatı yapan ABD,sektörde lider ülke konumundadır.ABD ceviz dış ticaretinde kabuklu ceviz ağırlık kazanırken Fransa iç ceviz ticaretinde daha güçlü ülke konumundadır.19000 ton ceviz ihracatı yapan Fransa,Bulgaristan’ın AB’ye girmesiyle Bulgaristan ve Romanya’dan yeni ceviz bahçeleri kurmaya başlamıştır.
Dünya ceviz ihracatında yaklaşın 190 nilyon dolarlık bir hacim bulunmaktadır.İhracat gelirine bakıldığında en önemli gelir kazanan ülkeler arasında Şili’ed yer almaktadır.Avrupa Birliği Ülkelerinin toplam ihracat değerleri 55 milyon dolar civarındadır.ABD ceviz üretimi kabuklu ceviz ihracatına yönelik iken Fransa iç cevize odaklanmıştır.Fransa iç ceviz ihracatında dış cevizi en yüksek değerde satan ülkedir.Türkiye’nin dünya ceviz dış satımında yer almamasının en önemli nedeni mevcut üretimin iç tüketimi karşılayamamasıdır.

Avrupa kıtasının ceviz ithalat miktarı 75.000 ton civarında olup Almanya ve İspanya önemli ceviz ithal eden ülkeler arasında yer almaktadır.Dünyatoplam ceviz ithalat miktarı yaklaşık 94.000 ton civarında seyretmektedir.Dünya ceviz ithalatı içinde Avrupa’nın yaklaşık 75.000 ton ithalat miktarı Türkiye’nin iç tüketim fazlası ceviz üretiminin çok rahat Pazar bulabiliceğini göstermektedir.AB ülkeleri arasında en fazla ceviz ithalatı yapan ülke Almanya’dır.

2005 yılında Dünya ceviz ithalat toplam değeri 208 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.Avrupa için geçerli olan toplam 174 milyon dolarlık bir Pazar için Türkiye’nin önü açık olarak görülmektedir.Özellikle İtalya ve Almanya’nın toplam 82 milyon pound ceviz ithalat değerine sahip olması Türkiye için öenmli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Türkiye 2007 yılında toplam 4190 ton kabuklu ceviz,10126 ton iç ceviz ithal etmişir.İthal edilen kabuklu cevizde ortalama iç randımanın yaklaşık olarak %40 olduğunnu varsaydığımızda kayıt altındaki toplam kabuklu ceviz ithalat miktarı 29505 tondur.2007 yılı rakamları dikkate alındığında ihracat miktarımız ise 816 tondur.Sonuç olarak Türkiye’nin cevizde ithalatçı ülke konumunda olduğu ortadadır.

sarı sertifika

müşteri memnuniyeti

aynı gün kargo